1

Oprogramowanie
dedykowane

Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania, które w każdym elemencie realizowane jest pod potrzeby klienta. Klient zamawiając u nas system informatyczny jest pewien, że otrzyma dokładnie to czego oczekuje. Cena oprogramowania dedykowanego, w przeciwieństwie do oprogramowania standardowego, kalkulowana jest jedynie na podstawie zamawianych funkcji wobec powyższego oprogramowanie dedykowane najlepiej spełnia potrzeby informatyczne klienta w ramach założonego budżetu

Zarządzanie projektem


Kierownik prowadzący proces tworzenia oprogramowania zajmuje się koordynacją zadań pomiędzy uczestnikami projektu, utrzymując motywację zespołu projektowego, w taki sposób by zrealizować założone cele eliminując po drodze występujące problemy i ryzyka.

Wróć

Projekt

  • Zbieranie wymagań
  • Specyfikacja
  • Określenie terminów

Home

8

Budowa aplikacji

  • Tworzenie
  • Testowanie
  • Ulepszanie

Wdrożenie

  • Instalacja
  • Szkolenie
  • Uruchomienie